Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010


"Some stories 
don't have a clear beginning, middle and end.
Life is about not knowing,
having to change,
taking the moment 
and making the best of it, 
without knowing what's going to happen next.
Delicious ambiguity."


Gilda Radner 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου