Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

I want.

I want sunshine.
I want rainbows after a rainy day.
I want green wet grass under my feet.
I want warmth down my spine.
I want music in my ears.
I want butterflies in my stomach.
I want your hand in mine.
I want to fall in love.

L.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου