Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

 "And my old friends, 
  I can remember when you cut your hair,
  I never saw you again.
  All my old friends, 
  they don't know me know.
  All my old friends, 
  are staring through me now
  All my old friends,  
  wait"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου