Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Be very still

Close your eyes. 
Hit the play button. 
Smell the summer. 
Feel the warmth. 
Let the melody take you away. 
A sandy beach. 
A starful night. 
An open windy green field. 
A trip through memories, both good and bad. 
A friend's company. 
A lover's embrace. 
Breathe. Listen. Dream.


Bon Iver - Bon Iver

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου