Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

plus minus

Και βάζεις μία από τις playlist που σου έχουν δώσει.  
Και ξαφνικά το ακούς.
Και σου βάζουν κι άλλο.

Πω Πω.

 
 
Spinning out of control
Sailing off the tracks
Knuckles white on the wheel
Yet there’s nothing to grasp
All for the sake of tired eyes

Ripped down the seams on the ride
Choking down the dust

Coughing up the debris
Arms outstretched to the sun
All but poised to break free
All for the sake of tired eyes

Ripped down the seams on the ride
And there’s no

Illusion
It’s hollowing the tree to escape
On board the
Delusion
All for the sake of tired eyes

Ripped down the seams on the ride
In the desert a thirst

Dries the skin like a drum
Though the spirit is low
Arms outstretched to the sun
And there’s no

Illusion
Hollowing the tree to escape
On board the
Delusion
Borrowing the arrows to break
Open 
The doors and
Paddling away on the wake
You make for the shoreline and fly. 
 
All the things that upset you
Swirling round and round

In your head 

It’s up 

And down
It’s enough to fill the oceans

This uncertainty

Expectant doubt

You can’t reroute
And all the things that direct you

Couldn’t find their mark

And it seems a near miss hits you

Harder than it feels
And all the things that get you

Worked into frenzy

It just seems there is no way to

Draw the poison out.
And in the space of a lifetime

Scratching at the walls of hidden cells

Of where no one can 

Tell that it’s you
Taking in the delusion

Oh what scenery the lies can make

Never seems to

Cause the dam to break.
All the things that upset you

Overwhelming everything you see

You are snow blind 

In a sand storm haze
There’s nothing to connect to

It all descends on you 

And you are an empty frame.
With all the things that upset you

Swirling round and round

It seems there is no way to

Draw the poison out.


p.s. thank you M.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου