Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

End Times

Eyes that speak of distance
Nights are endless white
Seeing specters in my dreams
Feel them seep inside

So long

We've lost faith in reason
It cursed the land with blight
Kodak landscape of my past
A burial in ash

So long

On and on and on and on


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου