Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Other Lives - Take Us Alive

You can run, I can hide
And we’ll meet each other
On the other side
Don’t you worry pretty baby
They’ll never take us alive


Tell me you’re leaving it,
Leaving it all behind
Better believe in me,
Never treat you unkind
(a little closer girl)
Come take my hand child
I’ll love you
For a million miles


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου