Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Cloud Boat - Dréan\\\
do i have to fight?
there's nothing left to lose
do i have to struggle?
the walls are caving in
death is coming
he rides into town on a horse
so keep hold of the reins
he's knocking on everyone's doors
do you have to shout?
there's nothing left inside
do you have to cry on me?
this shirt has always been dry
///

Thanks Spiral

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου