Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

The Belle Game - Tradition

"Pull him through the dirty cold
He was made of your brittle bone
What he wouldn't learn you understood"
So you ate the earth as you should


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου